Endret: 7 sep 2017     Opprettet: 5 mai 2017

Arbeider på fasader i overgang til grunnmur

Brakke på Kjørbo Vest Sameies område

Denne uken starter arbeidet med å utbedre skader på utvendige vegger i overgangen mellom fasade og grunnmur. Arbeidet er nødvendig for å sikre mot inntrenging av vann til garasjeetasjene.

Vi vet ikke nøyaktig hvor lang tid entreprenøren Betonmast trenger på arbeidet. Men tiltaket er omfattende. Vi må regne med at det tar flere uker. Arbeidet er en reklamasjonssak som ikke påfører sameiet utgifter.

For info så vil det blitt satt opp en brakke fra Betonmast, sansynligvis mellom blokk 5 og 6 fra midten av uke 19. I tillegg kan det periodevis bli noe parkering på fellesarealene.

De små lave lysene på området vårt vil også stå på, da entreprenøren bruker disse til hente strøm til utstyret deres.