Endret: 7 sep 2017     Opprettet: 10 aug 2017

Heisene

Alle heisene er nå reparert og i drift etter skadene fra lynnedslaget fredag 4. august. 

Det gjenstår noen arbeider i forbindelsen mellom heisene og brannalarmen, men vi regner ikke med annet enn korte avbrudd for testing av dette.