Endret: 8 jan 2019     Opprettet: 13 aug 2018

Støyende arbeid i nærområdet. Oppdatert info 27.nov.2018

BYGGINFORMASJON NR 1

STRUKTA AS har fått i oppdrag å bygge prosjekt ELIAS SMITHS PLASS i Elias Smiths vei 20 i Sandvika. Prosjektet består av 131 leiligheter og noe næring i 1. etg. og med 1-2 underliggende etasjer med parkering. Areal er på ca. 17 500M2 BTA. Prosjektet er igangsatt og har ferdigstillelse våren 2021.

1. Prosjekteringsarbeidet pågår for fullt og igangsettelse nr. 1 ble nylig gitt av Plan og Bygg.

2. Forgraving for ramming av spunt starter opp denne uken (uke 33) med påfølgende spuntearbeider. Dette gjøres for å sikre byggegropen. Arbeidene vil dessverre føre til noe støy. Vi beklager de ulemper dette vil kunne medføre for naboer. Det er gitt dispensasjon fra støyforskriften og arbeidstiden for støyende arbeider vil være fra kl. 07.00-18.00 mandag til fredag med 1 times pause midt på dagen. Andre arbeider som holder seg innenfor tillatt grenseverdi for støy kan pågå til andre tider innenfor gjeldene regelverk for støy.

3. Ny informasjon vil bli sendt ut etter hvert som arbeidene skrider frem.

4. For ytterligere informasjon kan prosjektleder Finn Ove Hylen kontaktes på email finn.ove@strukta.no eller på mobiltelefon 950 63 031.

Sandvika 13.08.2018.

Med vennlig hilsen STRUKTA AS 

www.eliassmithsplass.no www.strukta.no

 

BYGGINFORMASJON NR.2 pr 20.sep.2018, trykk her

BYGGINFORMASJON NR.3 pr 27.nov.2018, trykk her

BYGGINFORMASJON NR.4 pr 02.jan.2019, trykk her