Endret: 27 apr 2017     Opprettet: 9 aug 2016

Tynning av skogen mot Jongsåsen

Som sameierne er kjent med fikk vi i slutten av juni stoppsignal fra Bærum kommune, da ca 80% av de planlagte arbeidene var gjennomført.

Begrunnelsen som ble gitt var at tynningen av grantrær var for omfattende i forhold til hva som kan godtas av skogskjøtsel i et naturvernområde. Vi ble også pålagt å stanse arbeidene med opprydding etter trefellingen.

Styret har selvsagt fulgt påleggene fra Bærum kommune.

Vi kommer tilbake med ny informasjon når vi vet hvordan og når arbeidene kan avsluttes.

Sverre Lindtvedt

Styreleder