24 jun 2018

Vann

Vannlekkasje i egen leilighet. 

Steng hovedkran i egen leilighet. Den er i serviceskap, som regel i gang eller soverom. Kontakt Oras vakt/døgntelefon tlf: 91124300

Vannlekasje i fellesareal.

Kontakt styret.