Endret: 10 mai 2020     Opprettet: 2 sep 2012

Ved heisestopp når man befinner seg i heisen. +

Ved stopp av heis gjelder følgende:

Person i heis trykker på alarmknapp og holder den

inne i 5 - 10 sekunder.

Det oppnås da kontakt med vakttjenesten.

Her er det toveiskommunikasjon.

Vakttjenesten sender ut personale som avhjelper slik

at vedkommende kommer ut av heisen.

Vakttjenesten vet hvilken heis det er og i hvilket bygg.

Beroende på tidspunktet på dagen og hvilken dag det er,

vil feilen enten bli utbedret samtidig eller påfølgende arbeidsdag

Alarmfunksjonen testes at fungerer hver dag.