24 jun 2018

Ventilasjon/avtrekk i fellesanlegget virker ikke eller er dårlig

Kontakt styret.