Endret: 14 des 2018     Opprettet: 14 jul 2018

Fellesarealene - ute og innendørs

1. Ute:

Grøntanlegget er nå pent etter luking, beskjæring av trær og busker, ny bark rundt trærne etc. Klipping av buskene måtte utsettes pga tørken 

Sankassene har fått ny sand. Den gamle sanden er brukt som jordforbedring på plenene

Sletta mot Jongsåsen blir klippet i uke 29. Utbedring av plenen mot Jongsåsveien må vente til jorden blir fuktig

2. Inne:

Vi har bestilt spyling av gulvene i garasjehuset i andre halvdel av august. Info om tidspunkt og alternativ parkering kommer senere. Vi minner om at gjenstander på pakeringsplassene som ikke er dekk/felger eller skibokser vil bli kastet

Styret