Endret: 16 apr 2018     Opprettet: 16 feb 2018

Info fra styremøte 12. februar 2018

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- OBOS hjelper oss med oppdatering av vedtektene i henhold til den nye loven om sameier. Vedtektene må vedtas i sameiermøte, enten i et ekstraordinært møte i 2018 i det oridinære møtet våren 2019. Loven gir anledning til å utsette til neste år

- .Kurver og poser til matavfall er delt ut i hver oppgang. Noen har ennå ikke hentet sin "startpakke". Vi ber om at dette gjøres så snart som mulig. Beholdere for matavfall er etablert og i drift

-  Prisene på strøm og fjernvarme har økt mer enn forutsatt i siste del av 2017 og inn i 2018. Vi må endre budsjettet for å ta høyde for dette. Nærmere informasjon blir gitt på årsmøtet 16. april.

-  Styret har besluttet å installere overspenningsvern i de tre hovedtavlene og i tavlene til hver oppgang. Arbeidet starter om kort tid. 

-  Avtalen med Canal Digital utløper i 2018. Styret vil innhente ulike tilbud på vanlig måte. Vi er i kontakt med OBOS om valg av løsning som best mulig ivaretar fremtidig behov for utvidet bredbåndskapasitet

- Valgkomiteen er i arbeid og vil informere sameierne om det. Det skal velges to styremedlemmer og to vararepresentanter på årsmøtet.

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder