Endret: 18 apr 2018     Opprettet: 21 mar 2018

Info fra styremøtet 19. mars 2018

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Gjennomgang av dokumentene som skal sendes til sameierne i forkant av årsmøtet 16. april. Mesteparten av møtet gikk med til dette

- Det blir satt ut en container til våren for avfall i forbindelse med at beboerne ordner sine balkonger/terrasser før sommeren. Vi minner om at defekte elektriske artikler og husholdningsapparater ikke skal kastes i container eller søppelbeholdere. De kan leveres gratis til gjennvinning hos Elkjøp i Sandvika Storsenter 

- Styret er klar over at parkeringsproblemene utenfor Domino's ikke er løst og følger opp dette med næring

- Det er fremdeles noen som ikke har hentet sin introduksjonspakke for matavfall. Vi har merket de to beholderne for matavfall på engelsk, i tillegg til norsk

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder