Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 13 nov 2015

Informasjon fra styremøtet 12. november 2015

Av saker til behandling kan nevnes:

- Styret vil om kort tid foreta en undersøkelse blant sameierne om interessen for ladepunkter til garasjeplassene. Det aktuelle alternativet - hvis interessen er stor nok - innebærer at det monteres el-uttak med måler til de som ønsker dette, og at installasjonskostnadene belastes den enkelte.

- Styret følger opp spørsmålet om utbyggingen på den andre siden av jernbanesporene innebærer økt støy for oss. Dette som følge av at støy fra togene "reflekteres" fra de nye byggene i retning mot Jongsåsveien.

- Det blir om kort tid satt ut container for innsamling av søppel som ikke går i beholderne. Nærmere info om datoer etc kommer snart. Vi vil på vanlig måte også bestille container i januar, men den er kun for juletrær.

- Det blir montert lamper i rampe og trapp mot Jongsåsveien da flere har etterlyst bedre belysning her.

Sverre Lindtvedt

Styreleder