Endret: 13 aug 2017     Opprettet: 16 jun 2017

Informasjon fra styremøtet 13. juni 2017

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Retningslinjene for styrearbeid er oppdatert, i tråd med de innspill vi fikk på årsmøtet. Retningslinjene ligger på hjemmesiden under Styret

- Reklamasjonsarbeidene på yttervegger og tetting av lekkasje i garasje er fulgt opp av styret og avsluttes om kort tid. Vi håper lekkasjeproblemene vi har slitt med i flere år nå er løst.

- Vi har skiftet strømleverandør, fra Hafslund til Norges Energi, som ledd i styrets arbeid med å redusere kostnader. Vi skifter også lyspærer til LED der det er lønnsomt.

- Det har vært gjennomført arbeider på ventilasjonsanlegget, som nå virker som det skal. 

- Forblending av åpningene i garasjehuset er i gang og avsluttes om kort tid

- Vi har funnet en god og rimelig løsning på saken om innsamling av matavfall, som starter opp til høsten. Nærmere informasjon kommer.

- Det henstilles til alle sameiere å fjerne brennbare gjenstander, esker etc fra garasjehuset. Vi kommer tilbake med informasjon om hva som er tillatt og hva som ikke er tillatt, i henhold til brannforskriftene.

Sverre Lindtvedt

Styreleder