Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 22 jan 2016

Informasjon fra styremøtet 19. januar 2016

1. I forbindelse med åpningen av Dominos Pizza har det tidvis vært kaotiske parkeingsforhold ved lokalene deres. Disse problemene er nå løst. Styret og næringsdelen er enige om hvordan parkeringen skal være. Det innebærer bl.a.at plassen foran inngangen ikke skal brukes til parkering. Parkeringsvaktene vil følge opp overtredelser på vanlig måte.

2. Som mange beboere vet har det vært problemer med brudd på TV-signalene.Saken er tatt opp med Canal Digital som reparerer feilen i disse dager.

3. Styret har registrert ca 27 interessenter til ladepunkter i garasjehuset. Saken blir nå fulgt opp med innhenting av anbud, kalkulering av pris og informasjon om bindene bestilling.

4. Kameraer for videoovervåking av garasjehuset er nå under montering

5. Styret har fått utarbeidet en vurdering av mulige tapte fremtidige innteksmuligheter for sameiet som følge av sikkerhetssonene rundt ny E16. Våre krav blir fremmet i den forestående ekspropriasjonssaken.

6. I den siste tiden har det vært enkelte problemer med ventilasjon og fyring. Problemene skal nå være løst, takket være god oppfølging fra Finn-Åge, på vegne av styret.