Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 3 mai 2016

Informasjon fra styremøtet 2. mai 2016

Av sakene som ble behandlet vil jeg nevne følende

1. Konstituering av det nye styret

2. Oppfølging etter årsmøtet 25. april - protokoll, videre arbeid med vedtakene, registrering av innspill/forslag som kom opp i årsmøtet

.

3. Plassering av sameiets egenkapital på høyrentekonto med bedre betingelser enn OBOS tilbyr i dag. Styret innhenter tilbud

4. Diskusjon om mulig skifte av leverandør for vedlikeholdet av utearealene. Styret besluttet å gi Asker og Bærum Vaktmesterkompani i oppdrag å overta vedlikeholdet fra 15. mai 2016. Vi ser det som en fordel at vedlikehold utendørs og innendørs samles hos en leverandør. Endringen får ingen økonomiske konsekvenser.

5. Diverse planer for bedre belysning, skilting og beplantning som skal gjennomføres i sommer

6. Planlegging av felling av trær mot Jongsåsen

Neste styremøte blir 16. juni

Sverre Lindtvedt

Styreleder