Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 22 des 2015

Informasjon fra styremøtet 22. desember 2015

Nina og Erik Onarheim deltok på møtet som bl.a.omfattet følgende saker

1. El-forsyning til næringslokalene

Næringslokalene har større behov for el-forsyning enn anlegget vårt er dimensjonert for. Styret besluttet å styrke anlegget slik at behovene kan imøtekommes, uten at andre deler av sameiet blir skadelidende.. Næringslokalene dekker kostnadene for oppgraderingen.

2. Ladepunkter i garasjehuset

Som kjent har styret igangsatt et arbeid med sikte på at alle sameiere som ønsker det skal få montert opplegg for lading av biler på sine plasser i garasjehuset, Næringslokalene har montert to ladestsjoner uten å informere styret.

Styret besluttet at alle ladestasjoner skal tilpasses et felles sysyem som styret tar stilling til før det går ut tilbud til sameierne om bestilling med bindene vikning. Dette vil skje i første kvartal 2016. I mellomtiden har styret akseptert at de to monterte ladestasjonene til næringsdelen kan brukes inntil felles løsning er klar.

3. Parkering på plassen foran Domino Pizza.

Styret og Onarheim ble enige om en løsning som innebærer at parkering av biler på plassen for restauranten ikke blir tillatt.

Sverre Lindtvedt

Styreleder