Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 23 feb 2016

Informasjon fra styremøtet 22. februar 2016

1. Styret arbeider med å innhente anbud på elektriske arbeider i garasjehuset, slik at ladepunkter for el-bil kan monteres for de som ønsker dette. Når prisen pr ladepunkt blir klar vil vi sende ut informasjon og be om bindende bestilling.

2. Vår kontrakt med Canal Digital som leverandør av TV, internett og telefoni utløper i 2016. Styret innhenter tilbud fra aktuelle leverandører. Vårt inntrykk er at de fleste er godt fornøyd med Canal Digital, men vi forhandler selvsagt med flere tilbydere. Viktige kriterier for oss er gunstig pris, et tilbud som er minst like godt som i dag og at alle sameiere får en tidsmessig mottagerboks

3. Videoovervåkingen av garasjehuset er nå i operasjon og fungerer godt

4. Vi minner om årsmøtet som holdes mandag 25. april kl 18 på Thon hotell, samme sted som sist.

Styret mottar mange forslag, spørsmål og synspunkter fra beborerne. Det setter vi pris på og bestreber oss på å svare alle innen 1-2 dager (selv om ikke alle saker kan løses innen 1-2 dager...)

Sverre Lindtvedt

Styreleder