Endret: 10 okt 2017     Opprettet: 6 sep 2017

Informasjon fra styremøtet 4. september 2017

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Styret gikk gjennom økonomistatus. Økonomien i sameiet er god og på budsjett

- Arbeidene med å tette lekkasjene til garasjehuset pågår noen uker til før alt er ferdig. Men det viktigste: Årsakene til lekkasjene er funnet og reparert

- Steinmuren mot Jongsåsveien blir spylt og plenen foran muren fornyet. Dette er arbeider som betales av Statens Vegvesen. Det blir også noen innvendige reparasjoner i garasjehuset.

- Styret har satt i gang en vurdering av behovet for oppussing av slitte flater i garasjehuset og gangarealer mellom heis og garasje. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon

- Opprydding i garasjene, fellesboder og sykkelstativer følges opp som tidligere informert. Det er fremdeles noen som oppbevarer esker, kasser, møbler mm på garasjeplassene. Det minnes om at kun hjul/dekk, takbokser, tilhengere kan oppbevares der. Annet vil bli fjernet for eiers regning. Reglene er satt etter samtale med brannvesenet. 

- Vi vil oppgradere gangveien fra sør, opp til hus 1 med kantsten, på samme måte som gangveien er ved hus 7

- Neste styremøte blir 5. oktober

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder