Endret: 16 nov 2017     Opprettet: 8 okt 2017

Informasjon fra styremøtet 5. oktober 2017

- Garantiarbeidene utendørs med å reparere lekkasjer er avsluttet og testet. Vi håper at alt nå er i orden.

- Økonomien i sameiet er gjennomgått og er på budsjett

- Rydding i garasjer og fellesboder er avsluttet. Nå ser alt vesentlig bedre ut. Neste skritt er å utbedre skader på veggene i garasjehuset og male noen av flatene. I tillegg blir det noen arbeider utendørs, med grøntarealene, før vinteren.. 

- Styret har igangsatt en vurdering av potensialet for å spare energi i fellesanleggene. Vi bruker nå ca 600.000 KW. pr år på belysning, ventillasjon etc. Vi er allerede i gang med å skifte til LED etterhvert som lysstoffrør, pærer etc må skiftes. Vi kommer tilbake med mer informasjon om energieffektivisering utover høsten og vinteren.

- På samme måte som i fjor arrangerer styret en samling for beboerne når juletrærne tennes. Tidspunkt: 3. desember.kl 18.

Sverre Lindtvedt

Styreleder