Endret: 7 sep 2017     Opprettet: 10 aug 2017

Informasjon fra styremøtet 8. august 2017

- Lynnedslaget 4. august forårsaket bl.a. at fire heiser ble satt ut avdrift og at elektroniske komponenter, kretskort og forbindelser ble skadet. Det meste av arbeidet med reperasjon er nå utført

- Arbeidet med å løse problemet med lekkasjer fra taket i garasjehuset trekker ut, og har tatt mye tid for styret. Det kan bli nødvendig igjen å fjerne plener og fyllmasse på partier der dette ligger over garasjehuset.  Vi er i dialog med de som skal utføre arbeidet. 

- Regnskapet for sameiet pr august viser at vi ligger på budsjett

- Vi har hatt takstmann her for å vurdere skader etter sprengningsarbeidene på E16. Styret følger opp med Statens Vegvesen.

- Oppryddingen i garasjehuset er på det nærmeste avsluttet. Det er kun tillatt å lagre sykler, dekk/hjul, tilhengere og skibokser på garasjeplassene. Dette etter at styret har konferert med Asker og Bærum brannvesen.

Neste fase blir opprydding i fellesboder og fjerning av sykler i garasjehuset som tydeligvis savner en eier. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon.

- Bærum kommune har varslet at det blir innsamling av matavfall fra i høst. Vi har forberedt oss og vet hvordan vi skal løse det i vårt sameie, men avventer ytterligere informasjon fra kommunen om gjennomføringen

- For å hindre kjøring i beplantningen vil vi bestille kantsten i gangveien fra Konvallveien opp mot inngang M

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder