Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 11 des 2015

Informasjon fra styremøtet 8. desember 2015

Av behandlede saker kan nevnes:

- Styret har valgt leverandør av videoovervåking i garasjeanlegget. Utstyret blir montert i begynnelsen av 2016

- Styret har behandlet og besluttet budsjett for 2016. Sameiets økonomi er god, til tross for at vi ikke øker fellesutgiftene

- Det blir utplassert container kun for juletrær i første uke av januar. Informasjon kommer på oppslagstavlene

- Årsmøtet er fastsatt til mandag 25. april 2016 kl 18. Nærmere informasjon senere

Styret har registrert at noen er utført arbeider i fellesarealene uten at styret har vært informert eller blitt forelagt saken på forhånd. Det presiseres at det ikke er tillatt å foreta noen form for bygningsmessige endringer eller innstallasjoner i fellesarealene - innendørs eller utendørs - uten godkjennelse fra styret

Sverre Lindtvedt

Styreleder