Endret: 15 jan 2019     Opprettet: 13 des 2018

Nytt fra styremøte 11. desember 2018

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne:

- Som tidligere nevnt må vi oppdatere vedtektene for å tilpasse disse til ny lov om sameier. Styret har nå avsluttett dette omfattende arbeidet. De nye vedtektene blir lagt frem for godkjennelse på årsmøtet i april. De innebærer ingen store endringer i praksis

- Økonomien i sameiet er under god kontroll

- Vi har hatt en gjennomgang og oppdatering med Asker og Bærum Vaktmesterkompani om alle oppgavene vår avtale inneholder, og gjort noen endringer. Den nye avtalen medfører ikke økte kostnader

- Over nyttår skal vi innhente anbud på kabel-TV og internett for de tre neste årene

Styret beklager at vi på grunn av dårlig vær måtte avlyse arrangementet i forbindelse med juletretenningen. Vi er klar over at juletrærne i år ikke tar seg så godt ut som i fjor. Vi skal finne bedre løsninger neste år.

Styret ønsker alle eiere og beboere en riktig god jul og et godt nytt år.

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder