Endret: 16 mai 2018     Opprettet: 16 apr 2018

Nytt fra styremøte 12. april 2018

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Gjennomgang av de utsendte dokumentene til sameierne, i forkant av årsmøtet

- Økonomistatus for 2018. Under god kontroll

- Bestilling av container. Den blir satt ut primo mai. Nærmere informasjon kommer

- Rengjøring av garasjeanlegget. Gulvene feies 17. april. Styret vil komme tilbake til en større rengjøring senere i år

- Parkeringsproblemene på plassen foran Domino's følges opp med næring

- De varslede overspenningsvernene er nå montert i samtlige hovedtavler og i sjaktene opp til leilighetene

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder