Endret: 21 des 2019     Opprettet: 15 nov 2019

Nytt fra styremøte 14. november 2019

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne

- Budsjettet for 2020 ble vedtatt. Budsjettet er i balanse. Alle sameiere får skriftlig melding om fellesutgiftene i 2020 . De øker med ca 6% fra 1.januar. Økningen skyldes bl.a. en vesentlig økning i kommunale avgifter, økte utgifter til elektrisitet og til fjernvarme. Fellesutgiftene for garasjeplass økes ikke

- Defekte lys langs gangveien, ved parkeringsplasser og ved Domino's er nå reparert. 

- Styret har tatt kontakt med Bærum kommune for å bedre belysningen på gangbroen over mot storsenteret. Vi følger opp og håper å få det til

- Problemene med varmtvannet i oppgangene A, B, C og D er nå løst. Finn-Åge gjorde en omfattende jobb for å finne feilen, noe han lyktes med. 

- På rampene ned mot Jongsåsveien er det to mindre høydeforskjeller i gangveien som man lett kan snuble i. Vi har nå bestilt utbredring av disse skadene

- Den tradisjonelle tenningen av utejuletrærne finner sted mandag 2. desember kl 18. Det kommer nærmere informasjon