Endret: 13 mar 2019     Opprettet: 20 feb 2019

Nytt fra styremøte 19. februar 2019

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne

- Regnskapet for 2018. Utgiftene til elektrisitet og fjernvarme har økt med ca 500000 kroner fra 2017 til 2018, eller ca 20%, noe som bidrar til at regnskapet går med underskudd. Det er vanskelig å budsjettere energiutgiftene for tiden. For 2019 budsjetterer styret med samme beløp som i 2018. Styret kommer tilbake til om fellesutgiftene må økes.

- Ny avtale for TV og internett: Etter anbudsrunden gjenstår nå to tilbydere, hvorav vår nåværende leverandør Telenor er en av de. Styret tar beslutniing om kort tid.

- Husordensreglene er nå oversatt til engelsk. De nye husordensreglene skal behandles på årsmøtet

- Styret har arbeidet med en del tekniske problemer: Heisene i oppgang H, L og M har vært ustabile. Heis i oppgang A har hatt service, men det er ikke funnet noen feil. Det har vært vannintrenging i et bodområde. Årsaken er nå funnet.

- En lyktestolpe og et tennpunkt for utelys er skadet av snøbrøyting. Vi følger opp overfor Vaktmesterkompaniet for å få det reparert til våren

- De hugde trærne i skråningen mot Jongsåsen er nå endelig fjernet

- Det er nå satt opp strøkasser på innsiden av garasjeportene

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder