Endret: 24 sep 2019     Opprettet: 5 aug 2019

Nytt fra styremøtet 1. august 2019

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne folgende:

- Helse, miljø og sikkerhet i sameiet. Styret følger oppsett fra OBOS for HMS for å sikre at alle viktige punkter blir fulgt opp innenfor de fastlagte fristene. Gjennomgangen viser at vi har god kontroll. Det vises ogsay til HMS informasjon på hjemmesiden 

- Økonomistatus: Regnskapet pr 1. august viser positive tall i forhold til budsjett. Under god kontroll for hele året.

- Løse hunder er et problem på sameiets fellesarealer. Vi ber alle om å holde hundene sine i bånd. 

- Noen beboere i oppgang A har problemer med varmt vann fra kaldtvannskranene. Styret undersøker saken. 

- Styret er godt fornøyd med vedlikeholdet av grøntarealene i sommer. Noen saker følges opp.

- Telenor skifter ut alle TV bokser og rutere i løpet av august. Nærmere informasjon kommer.

 

Sverre Lindtvedt 

Styreleder