Endret: 29 jan 2018     Opprettet: 13 des 2017

Nytt fra styremøtet 11. desember 2017

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Økonomistatus og utsiktene for 2018: Vi ligger an til balanse i regnskapet for 2017 etter et år med underskudd i 2016 pga større investeringer. For 2018 har vi vedtatt et budsjett i balanse. 

- Vi har avsluttet forsikringsoppgjøret etter skadene fra lynnedslaget i august. Vi må installere flere overspenningsvern i anlegget for å hindre at skader i samme omfang gjentar seg ved senere lynnedslag

- Vannekkasjen i oppgang A er reparert. 

- Energiøkonomisering i sameiet: Styret har avsluttet datainnhenting og sin foreløpige diskusjon. Vi vil nå engasjere en en enøk-konsulent som kan se på mulige tiltak, før vi konkluderer

- Årsmøtet er fastsatt til 19. april 2018 kl 18 på Thon hotell

- Arrangementet i forbindelse med tenningen av juletrærne ble vellykket og hyggelig, men  antall deltagere var lavere enn i fjor. Informasjonen til beboerne må forbdres neste år

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder