Endret: 1 feb 2020     Opprettet: 14 des 2019

Nytt fra styremøtet 12. desember 2019

Av saker til behandling vil jeg nevne:

- Økonomistatus: Regnskapet er på budsjett - Økonomien er under god kontroll

- Juletretenningen 2. desember ble meget hyggelig i det fine været. Ca 60 personer deltok. Vi ønsker oss noe større oppslutning til neste år

- Blikkerslagerarbeidene i garasjen er nå endelig avsluttet: innkassing av kabelkoblinger, beslag foran inngangsdører og noe beslag i taket

- 20. november ble det utført et tyveri fra en håndverker som utførte oppdrag for oss i garasjen. Han snappet med seg elektrisk verktøy mens håndverkerne hadde lunsj. Vi har gode videoopptak av gjerningspersonen. Disse ble overlevert til politiet.

- Vi henger nå opp oppslag over soppelkurvene  i garasjehuset. Dette for å få slutt på at kurvene fylles opp med større gjenstander og poser fulle av restavfall, som de ikke er beregnet på

- En feil med brannsentral nr 1 blir rettet opp. Feil med branndør i oppgang H, 1 U blir rettet opp av Norport. Det skal samtidig utføres service på garasjeporter, branngardiner og og branndører før jul

- Vannforbruket i sameiet er avlest og levert elektronisk til Bærum kommune. Det er ingen tvil om at overgang til måling av reelt forbruk fremfor betaling etter areal har gitt sameiet vesentlige besparelser

- Årsmøtet er fastsatt til mandag 20.4.2020 kl 18.

Styret ønsker alle eiere og beboere en god jul og et godt nytt år.

 

Sverre Lindtvedt, styreleder