Endret: 21 aug 2018     Opprettet: 13 jun 2018

Nytt fra styremøtet 12. juni 2018

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Økonomistatus. Prisene på elektrisitet og dermed også fjernvarme har økt i den senere tid. I tillegg har våre underleverandører økt sine priser. Fellesutgiftene har vært uendret i flere år. Styret besluttet derfor å øke fellesutgiftene med 7 prosent med virkning fra 1. august

- De nye beholderne for matavfall er bestilt og blir satt opp i løpet av sommeren

- Vi sliter fortsatt med lekkasjer fra radiatoranlegget. Testing pågår. Finn-Åge følger opp i samarbeid med ORAS. 

- Vi har hatt en befaring av uteanleggene sammen med Asker og Bærum Vaktmesterkompani. Det er behov for en del forbedringer. bl.a. bak bygg 5 mot Jongsåsveien. Sandkassene får ny sand. Buskene blir snart beskåret. Dette har vært utsatt pga tørken. Sletta mot Jongsåsen blir klippet i juni/juli

- Arbeidsfordelingen i styret ble vedtatt. Informasjon kommer på hjemmesiden om kort tid

- Vi har gjennomført kontroll av alle brannslukkere i fellesområdene og inngått ny og utvidet serviceavtale om brannalarmanlegget

- Styret besluttet å bestille vask av gulvene i garasjeanlegget. Ved oljesøl på parkeringsplasser er det eiers ansvar å rense dette.

- Det presiseres i husordensreglene at det ikke er tillatt å henge gjenstander ut av vinduer og foran balkongrekkverk. 

- Neste styremøte blir 23. august. Styret møtes ved behov i løpet av sommeren

Styret ønsker alle eiere og beboere en riktig god sommer!

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder