Endret: 5 jun 2020     Opprettet: 13 mai 2020

Nytt fra styremøtet 12. mai 2020 +

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne følgende:

- Årsmøtet blir avholdt mandag 15. juni kl 18 på Thon Hotell. Dokumentene blir sendt ut ca to uker på forhånd. Møtes tilrettelegges i henhold til smittevernsreglene. Det innebærer at kun en person pr seksjon kan delta, at vi oppfordrer til å gi fullmakt til styrets leder eller en annen person og at vi i år vil be om skriftlig påmelding pr sms eller e-post før møtet. Dette for at møterommet kan settes opp i henhold til smittevernreglene

- Økonomistatus: Vi ligger godt an i forhold til budsjett hittil i år. Vi har spart endel på lavere strøm- og fjernvarmepriser. 

- Regnskapet for 2019 ble godkjent av styret. Endelig godkjennelse i årsmøtet

- Grøntarealene er i god stand, men vi vil utbedre plenen foran inngangene A og B før sommeren

- Vi samarbeider med boligselskapene på Jong for å overtale Bærum kommune til å bedre belysningen på broen over Jongsåsveien

- De styggeste veggene i garasjeplan 2U, nærmest porten, blir pusset opp før sommeren

- Kjorbovest.no blir i løpet av våren erstattet av Vibbo. Dette er en oppgradert portal for informasjon til eiere og beboere med mulighet for bl.a. meldingstjeneste for viktige beskjeder. Vibbo er en tjeneste fra OBOS som vi ikke betaler noe ekstra for. Kjorbovest.no blir nedlagt mot slutten av året

- For at meldingstjenesten skal fungere for alle ber vi om at de som ennå ikke har oppgitt sitt mobilnummer sender dette til Viktor i styret

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder