Endret: 4 apr 2019     Opprettet: 13 mar 2019

Nytt fra styremøtet 12. mars 2019

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne

- sameiet har inngått ny avtale med Telenor (tidligere Canal Digital) om levering av TV og internett for perioden 2019 - 2022. Avtalen innebærer bl.a. at internetthastigheten øker fra 50 til 250 mbps fra 1. april. De som idag betaler ekstra for høyere hastighet behøver ikke å gjøre noe for å slippe helt eller få det redusert, da dette blir ordnet automatisk av Telenor. Vi får også nye TV-bokser og rutere senere i år. Med denne avtalen får vi oppgradert våre tjenester til en tidsmessig standard. Styret forhandlet med fire leverandører før valget ble truffet. 

- Styret har besluttet at det etter søknad gis anledning til å koble fra strømtilførselen til bil-ladere som ikke er i bruk. Dermed sparer eier av leiligheten kr 250 pr mnd til elektrisitet. Eier av ladestasjonen må bekoste frakobling av strømtilførselen og senere tilkobling når dette blir aktuelt. Arbeidet skal utføres av Bærum Elektriske.

- Økonomien i sameiet ble gjennomgått. Som tidligere nevnt har energiprisene holdt seg på et høyt nivå hele det siste året. I tillegg har Bærum kommune økt sine satser for vann, avløp og renovasjon. Styret har derfor besluttet at fellesutgiftene økes med 5% med virkning fra 1. mai 2019.

- I oppgang J skal det gjennomføres en del arbeider for å lette tilgjengelighet for en beboer med nedsatt funksjonsevne. Bl.a. skal dører skiftes. Arbeidene betales i sin helhet av Bærum kommune.

- Skaden på leddporten fra garasjehuset mot nord er ennå ikke reparert pga problemer hos leverandøren. Vi regner med at arbeidet blir gort innen kort tid.

-  Vanninntregning i U2 bodrom innerst til venstre (oppgang B9) følges opp for å finne en god løsning på problemet

- Sameiet har 316 nødlys og ledelys i forbindelse med brannsentral og fluktveier. Det arbeides med å få samtlige av disse merket med nummer. Schneider er hos oss på kontroll en gang i året, bla. av batteriene som skal sikre spenning ved strømbrudd. Batteriene holder i 5-6 år. Det er derfor viktog å ha oversikt over når det enkelte batteri ble skiftet.

 

Sverre Lindtvedt       

Styreleder