Endret: 14 des 2017     Opprettet: 15 nov 2017

Nytt fra styremøtet 13 november 2017

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Budsjettet for 2018 ble diskutert og vedtatt. Økonomien i sameiet er god

- Lekkasje i oppgang A. Det renner vann fra en sjakt ned på gulvet i 1U. Rørlegger er engasjert for å utbedre skaden

- Styret diskuterte energieffektivisering i sameiet. Vi har kartlagt hva som medgår av elektrisitet til fjernvarme, belysning, vifter, heiser osv. Diskusjonen fortsetter i neste møte. 

- Julearrangement 3. desember kl 18. Vi tenner juletrærne og serverer gløgg med tilbehør. Invitasjonen ligger på nettsiden.  Den blir også hengt opp på oppslagstavlene

- Reparasjon av skadene etter lynnedsalget i august kostet ca 200.000 NOK. Vi har sendt inn krav til forsikringsselskapet

- Det blir om kort tid pusset opp endel flater i garasjeanlegget og montert hjørnebeslag på utsatte steder

- Tettearbeidene i og rundt garasjeanlegget er avsluttet. Alt ser ut til å være tett og vi håper det holder seg slik...

 

Sverre Lindtvedt