Endret: 24 feb 2019     Opprettet: 19 jan 2019

Nytt fra styremøtet 17. januar 2019

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne:

- Økonomistatus for 2018 ble gjennomgått. Det er behov for noen endringer i budsjettet for 2019, bl.a. for energikostnadene

- Vi arbeider med ny avtale for TV og internett. Vi regner med at valget av leverandør skjer i februar

- Husordensreglene vil bli oversatt til engelsk og publiset på hjemmesiden når de er vedtatt av årsmøtet

- Vi har oppdatert avtalen om renhold med Asker og Bærum Vaktmesterkompani

- Arbeidet med å rydde opp i skråningen mot Jongsåsen blir avsluttet i januar

- Søppel i garasjen: Vi har klaget til vaktmester pga uteblitt tømming av søppelkassene i garasjen i flere uker, bl.a. på grunn av helligdager. Samtidig minner vi alle beboere om om at søppelkassene kun er beregnet på små-avfall

- Vi har driftsproblemer med heisene i oppgang L og tidvis også A. Finn-Åge samarbeider med OTIS for å løse probemene

- En bil har kjørt inn i garasjeporsten mot nord. Skaden blir snart utbedret av leverandøren

- Forberdelsene til årsmøtet er i gang. Valgkomiteen har fått i oppdrag å forberede sine forslag

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder