Endret: 22 apr 2020     Opprettet: 18 mar 2020

Nytt fra styremøtet 17. mars 2020

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne:

- Økonomistatus. Vi ligger bedre an enn budsjettert pr dags dato 

- Vi har fått en henvendelse fra Bærum kommune vedr. gnr 52/bnr 45, det grønne området langs gangveien. Bærum kommune er i forhandlinger med Selvaag om kjøp av eiendommen. Vi vet ennå ikke hvilke planer som ligger til grunn for kommunens kjøp av gnr 52/bnr 45. Men vi vil informere sameierne så snart vi vet mer. Eventuell bebyggelse på eiendommen berører også bruken av parkeringsplassen ved Domino, som eies av Kjørbo Vest Sameie. Vi har engasjert advokat for å ivareta våre interesser. 

- Vi har inngått ny kontrakt for vedlikehold av garasjeportene. Det nye selskapet er Port Øst AS. 

- Forberedelser til årsmøtet: Forberedelsene er i rute, men pga Corona-situasjonen må vi utsette møtet som var planlagt 21. april. Vi kommer tilbake med informasjon og ny dato når vi vet når møtet kan avholdes

- Det ble gjennomført HMS inspeksjon (helse, miljø og sikkerhet) i sameiet 1. mars, i henhold til gjeldende regelverk. Sameiere som må foreta utbedringer er informert

- Vi har ennå ikke fått gehør i Bærum kommune om behovet for bedre belysning på gangbroen over Jongsåsveien, særlig i området der trappen går ned. Vi følger opp.

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder