Endret: 17 nov 2019     Opprettet: 20 okt 2019

Nytt fra styremøtet 17. oktober 2019

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne

- Økonomistatus. Regnskapet er på budsjett. Vi regner med å gå i balanse ved årsskiftet

- Budsjett 2020. Budsjettarbeidet er i gang. Vi regner med en moderat økning i fellesutgiftene fra 1.1.2020 på grunn av økte kommunale avgifter og prisstigning hos våre leverandører. Nærmere informasjon kommer

- Klage fra Bærum kommune på kildesortering. Kommunen har påvist flere feil i avfallshåndteringen i vårt sameie. Det er viktig kun å bruke de grønne posene til matavfall. Nye grønne poser kan man få gratis bl.a. hos REMA på Slependen. Vanlige handleposer må ikke brukes til matavfall. Det minnes også om at isopor skal kastes i restavfallet, ikke i plastbeholderen

- Styret har gått til innkjøp av et sikret nøkkelskap i styrerommet der sameiere som ønsker det kan oppbevare nøkler til sin leilighet. Det kan være praktisk hvis nøkler kommer på avveie og man ikke kommer inn i sin bolig. Nærmere informasjon om tilbudet når vi er klare til å motta nøkler i løpet av november

- TV dekoder. Styret har fått noen henvendelser fra beboere som har problemer med det nye brukergrensesnittet til TV-boksen. Slike problemer må tas opp med Telenor kundeservice. Valg av kanaler kan ikke gjøres fra dekoderen. Man må logge seg inn på Min Side hos Telenor og velge/endre kanaler der

- Problemer med varmtvann i oppgang A,B,C og D. Disse problemene er ikke løst helt. Styret jobber aktivt med saken

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder