Endret: 12 apr 2018     Opprettet: 20 jan 2018

Nytt fra styremøtet 18. januar 2018

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Gjennomgang av økonomistatus. Under god kontroll

- Årsmøtet er fastsatt til mandag 16. april kl 18 på Thon hotell. Styret har startet forberedelsene. Våre vedtekter må tilpasses den nye loven om sameier

- Matavfall: Bærum kommune begynner innsamling av matavfall i vårt sameie fra primo februar. To av søppelbeholderne reserveres for matavfall og skiltes tilsvarende. Hver bolig får en startpakke med informasjon og grønne poser for matavfall. Vi kommer tilbake med nærmere informasjon

- I tiden februar-mars skifter Hafslund alle strømmålere i de utvendige el-skapene. De gamle målerne erstattes av nye som leses av automatisk. Strømforsyningen vil bli avbrutt i noen minutter ved skiftingen, men montørene har ikke behov for å komme inn i leilighetene. 

- Styret foretok en gjennomgang av avtalene med våre leverandører og forbereder fornyelse/utlysing av anbud for avtaler som utløper i 2018

- Som en følge av lynnedslaget i august forbedrer vi overspenningsvernet i flere av de sentrale el-tavlene

- Det blir om kort tid malerarbeider i noen av inngangene til garasjehuset. Vi pusser opp de som ikke ser bra ut

- Styret beklager at enkelte beboere ikke følger husordensreglene for kasting av søppel. Det er ikke tillatt å hensette avfall ved siden av beholderne. Større gjenstander må kjøres til Isi eller leveres hos Elkjøp på Sandvika Storsenter (elektroartikler) 

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder