Endret: 23 okt 2019     Opprettet: 21 sep 2019

Nytt fra styremøtet 19. september 2019

Av saker som ble behandlet i møtet:

. Økonomien i sameiet er god. Inntekter ligger på budsjett og utgiftene innenfor budsjett

- Steintrapp ved inngang M er fjernet. Det er anlagt ny asfaltert gangvei til erstatning for trappen. Steinene er brukt til å anlegge kantmarkering med beplantning ved to andre gangveier

- Vi er blitt informert om at det blir anlagt ballplass på parkeringsplassen til Statens Vegvesen når denne tas ut av bruk senere i høst. Styret stiller seg positiv til endringen, som ikke medfører utgifter for oss

- Vi har fortsatt problemer med varmtvann i kaldtvannsrør. Dette gjelder noen leiligheter i oppgang A og B. Vi jobber med saken

- Beboere som ønsker det kan få montert strømmålere tilknyttet sitt ladepunkt i garasjen. I så fall betaler man etter forbruk i steden for kr 250 pr måned. Vi har forhandlet en pris for strømmåler inkl. montering på kr 4.125 inkl. moms. Dersom dette er av interesse kan du ta kontakt med Finn-Åge.

- Tre kabelpunkter for internett og kabel-TV i garasjen som nå ligger åpne vil bli bygget inn i metallbokser i løpet av oktober. Dette for å øke sikkerheten i anlegget

- Vi vil snart tilby beboere og eiere å oppbevare ekstranøkler til sine leiligheter i et sikret skap i styrerommet. Nærmere informasjon kommer når tilbudet er på plass

- Parkeringskulturen i sameiet er generelt god. Men vi henstiller til alle å parkere mellom de oppmerkede stripene. Dette av hensyn til naboplassen og for å unngå unødvendige parkeringsgebyrer. Gjelder både egen plass og ved bruk av gjesteplasser

- Tidspunkt for tenning av juletrær, med servering av gløgg etc er satt til mandag 2. desember kl 18

- Neste styremøtet er fastsatt til 17. oktober 

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder