Endret: 30 apr 2019     Opprettet: 4 apr 2019

Nytt fra styremøtet 2. april 2019

- forberedelser til årsmøtet 25. april. Innkalling med alle nødvendige dokumenter sendes ut til sameierne neste uke.

- styret har innhentet anbud på skifting av mattene i inngangspartiene. Vi har inngått avtale med bedriften Stil. Den gjelder fra 1.mai.

- Styret vil sende ut informasjon til eiere og beboere om HMS (helse, miljø og sikkerhet) i sameiet. Dette for å sikre at HMS arbeidet blir fulgt opp på en god og forskriftsmessig måte

- Styret har registret, merket og gjennomgått rutinene for de 316 armaturer, ledelys og makeringslys i sameiet. Dette for å sikre godt vedlikehold til en gunstigst mulig pris.

- Leddporten mot nord er ennå ikke reparert. Dette skyldes problemer med levering av reservedeler. Vi håper å få fikset dette så snart som mulig

- Kommunen har feiet opp grus på fortauet langs Jongsåsveien, men har etterlatt seg store mengder grus på våre plener ved fortauet. Styret tar kontakt med kommunen for å få ryddet opp.

 

Sverre Lindtvedt 

Styreleder