Endret: 6 jun 2019     Opprettet: 3 mai 2019

Nytt fra styremøtet 2. mai 2019

Av saker som ble behandlet kan nevnes:

- Oppsummering fra årsmøtet. Innspill og forslag fra sameierne som var tilstede ble gjennomgått. De blir fulgt opp i ukene fremover

- Arbeidsfordelingen i styret ble diskutert. Vi fortsetter med den samme oppgavefordelingen som hittil, som ligger på hjemmesiden

- Avfall etter treryddingen som ligger på sletta nærmest parkeringsplassen til Statens Vegvesen blir kjørt bort om kort tid

- En mindre vanninntrenging i tak i parkering i 2U blir utbedret denne uken

- Renter på vår egenkapital. Forslag fra sameier om å plassere en del av egenkapitalen i bank med høyere rente enn OBOS banken ble diskutert. Styret kommer tilbake til denne saken

- Varmekabler i stikkvei mot KIWI fra garasjeport sør. Forslag fra sameier. Styret er enig i at dette er en god ide. Vi innhenter pristilbud og vurderer utgiften i sammenheng med vår økonomi.

- Styret vil legge ut informasjon på hjemmesiden om fargekoder (ved maling av balkonger/terrasser) og andre veiledninger om utstyret i leilighetene

- Avfallsbeholdere ved Dominos. Forslag fra sameier. Styret har diskutert denne saken tidligere, sammen med næring. Konklusjonen var og er at avfallsbeholdere vil innebære mer søppel, også på bakken rundt, og tiltrekke fugler og skadedyr. Det blir derfor ikke satt opp avfallsbeholdere ved Dominos eller ved parkeringsplassen mot nord.

Sverre Lindtvedt

Styreleder