Endret: 13 mai 2020     Opprettet: 25 apr 2020

Nytt fra styremøtet 21. april 2020 +

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne

- Økonomistatus. Regnskapet er på budsjett pr 21. april 2020 

- Felleskostnadene for garasjeanlegget: Vi har beregnet kostnadene for driften av garasjeanlegget pånytt og konkludert med at prisen kan settes ned til 150 pr måned pr oppstillingsplass. Dette vil gjelde fra og med juli måned

- Parkeringsplassen ved A: Vår advokat har informert Bærum kommune om at vi som sameie fortsatt ønsker å eie parkeringsplassen, selv om den i fremtiden også kan benyttes som gjesteparkering for eventuell bebyggelse på naboeiendommen. Bærum Kommune har kjøpt naboeiendommen (grøntarealet) av Selvaag. Vi kjenner ikke til hvilke planer kommunen har for eiendommen

- Skader på garasjeporten på KIWI-siden er reparert 

- Det er ennå ikke kommet tilbakemelding fra Bærum kommune om vårt ønske om bedre belysning på gangbroen. Dersom kommunen ikke vil bekoste belysning vil sameiet installere belysning for egen regning

- Tilbud om utendørs konsert: Sameiet får besøk av en gruppe musikere som vil spille for oss torsdag 30. april kl 17.30. På grunn av smittesituasjonen er ikke ønskelig at man samles ved konserten. Den må oppleves fra balkongene. Beboere i oppgang L og M kan gå ned på gressletta men må overholde 2 meters avstand til andre

- Det er ikke noe nytt om når vi kan avholde årsmøtet. Vi kommer tilbake til saken

Sverre Lindtvedt

Styreleder