Endret: 3 mai 2019     Opprettet: 24 apr 2019

Nytt fra styremøtet 23. april 2019

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne:

- forberedelser til årsmøtet 25. april. Det ble bl.a. besluttet å gi en orientering om anbudsprosessen for ny TV og internett avtale

- økonomistatus: Inntekter og utgifter hittil i 2019 er under god kontroll

- styret besluttet hvordan skaden i garasjehuset etter feiingen skal utbedres. Kostnadene dekkes av Asker og Bærum vaktmesterkompani

- leddporten mot nord er nå reparert og i orden. Kostnadene faktureres til den som forårsaket skaden. Dette ble fanget opp av videoovervåkingen

- container for avfall blir plassert mellom inngangene B og C i begynnelsen av mai 

- styret har befaringinger i forkant av sommerhalvåret med vår nye leverandør av gartnertjenester, Skaaret Landskap AS

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder