Endret: 27 sep 2018     Opprettet: 1 sep 2018

Nytt fra styremøtet 23. august 2018

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne følgende:

- Regnskapet er pt på budsjett men de høye stromprisene gjør negative utslag i 2. halvår. Styret har vurdert å endre stromavtalen men har besluttet at vi beholder spotpris som hittil

- De tre nye beholderne for matavfall er nå på plass. Det innebærer at samlet kapasitet for alle typer avfall er økt. Beholderne er skiltet på norsk og engelsk

- Vi har i over ett år slitt med lekkasje fra vannsystemet for oppvarming. Det har vært nødvendig å etterfylle jevnlig. Feilen er nå funnet og reparert. Vi har oså hatt lekkasje fra ett av avløpsrørene som går gjennom alle etasjene. Denne saken er nå avsluttet.

- Da vi hadde kraftige vindkast i begynnelsen av august løsnet to av takbeslagene. Vi vil sekke alle fester, på alle bygg, for å unngå at slike skader gjentar seg, som kan forårsake personskade

- Alle inngangspartier er rengjort og bonet. Garasjegulvene er rengjort og spylt. 

- Vi har fått henvendelser fra beboere som synes branndørene er tunge å åpne. De vil nå bli justert innenfor den muligheten vi har. Lukkemekamismen må sikre at dørene alltid er lukket

- Informasjonen om alarmer, brannvarsling og hvordan man skal forholde seg ved brann vil bli oppdatert og samlet ett sted på hjemmesiden

- vi har erfart brudd på husordensreglene i noen få av de kommunale leilighetene. Blir fulgt opp med Bærum kommune

Neste styremøte blir 27. september

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder