Endret: 18 mar 2020     Opprettet: 26 feb 2020

Nytt fra styremøtet 25. februar 2020

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne

- Økonomistatus: Vi ligger på budsjett hittil i 2020

- Vi har purret opp Bærum kommune vedr behov for bedre belysning på fotgjengerbroen over Jongsåsveien.  Vi håper kommunen engasjerer seg. Hvis ikke vil vi se på andre muligheter

- Det har kommet klage på matlukt fra næringslokalene opp til soverom i etasjene over. Vi har informert Næring som har ansvar for å følge opp

- Vi har hatt noen problemer med aktivering av brannalarm - falsk alarm. Det aktuelle problemet er løst, men det minnes om at det er ulovlig å fikle med brannalarmene i leilighetene. Hvis den utløses uten grunn må man kontakte Finn-Åge eller en annen i styret. 

- Nøkkelskapet for oppbevaring av reservenøkler er nå på plass. Det kommer egen informasjon om tilbudet om kort tid

- I forbindelse med oppussing av en leilighet har håndverkere klart å lage dype riper i gulvbelegget utenfor leiligheten. Skaden blir utbedret på sameiers regning

- Vi har tatt kontakt med sameiere som har oljesøl på sine parkeringsplasser for å få oljen fjernet. Oljeflekker kan føre til at asfaltbeleggrt går i oppløsning. Det minnes også om at oppbevaring av annet en felger/dekk på garasjeplassene er i strid med brannbestemmelsene.  Dette gjelder særlig gamle bilbatterier, som må fjernes

- Vi har hatt endel problemer med biler som kjører i grøntanlegget for å komme nærmere inngangsdørene. Dette gjelder særlig varebiler. Styrets medlemmer vil heretter varsle P-Service i slike tilfette for å ilegge gebyr og om nødvendig få bilene tauet bort

- Det kommer snart informasjon om hvilke tillitsmenn/kvinner som er på valg på årsmøtet i april.  Valgkomiteen er ansvarlig for å følge opp saken og foreslå kandidater

Neste styremøte blir 17. mars

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder