Endret: 14 des 2018     Opprettet: 28 nov 2018

Nytt fra styremøtet 27. november 2018

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne:

- Budsjettet for 2019 ble gjort ferdig og godkjent. 

- Styret arbeider med en oppdatering av husordensreglene og vedtektene. Forslag blir lagt frem for årsmøtet i april.

- Vi har hatt to nye lekkasjer. Den ene er utbedret, den andre arbeider vi med. Det gjelder en lekkasje fra terreng til garasjehuset.

- Sameiet betaler nå for vann og avløp i henhold til målt forbruk, ikke i henhold til areal som tidligere. Våre beregninger viser at det blir rimeligere for oss, selv om vi må gjøre noen tekniske innstallasjoner som er et krav fra kommunen, i forbindelse med overgangen. Derfor blir vannet avstengt noen timer i første uke av desember. Se egen informasjon.

- Fra sesongen 2019 vil Skaaret landskap overta vedlikeholdet av våre fellesarealer utendørs. 

- Vaktmestertjenestene forøvrig blir fortsatt levert av Asker og Bærum Vaktmesterkompani. Vi foretar nå en oppdatering av de oppsgavene som omfattes av avtalen.

- Styret tar nå et initiativ til å få ryddet etter trehuggingen i skråningen mot Jongåsen. Vi har hittil ventet på tilbakemelding fra Bærum kommune om saken. Arbeidet blir utført i januar.

- Det mangler beskyttelseskasser foran koblinger til TV og internettkabler på tre steder i garasjehuset. Disse blir snart montert.

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder