Endret: 25 feb 2020     Opprettet: 29 jan 2020

Nytt fra styremøtet 28. januar 2020

Av saker som ble behandlet:

- Regnskapet for 2019 ble gjennomgått. Det viser et mindre overskudd

- Videoovervåking av garasjehuset. En sameier har tatt opp spørsmål om skiltingen er i henhold til forskriftene. Styret har drøftet saken og mener at skiltingen er riktig

- Dersom en heis stopper kan ikke beboere bestille tjenester fra Otis selv. I slike stuasjoner skal alltid styret kontaktes. Det er kun styret som kan bestille tjenester fra Otis

- Det blir stadig flere som bestiller ladestasjon for el-biler. Det er viktig å være klar over at den faste månedsprisen for strøm kun gjelder for en bil, og som benyttes til privat kjøring. Taxier og andre biler som har et stort strømforbruk må innstallere måler. Styret kan pålegge eier av ladestasjon å få montert måler, for egen regning, dersom vi konstaterer at den har et høyt strømforbruk over tid

- Den faste månedsprisen for ladestrøm øker fra kr 250 til kr 300 om kort tid. Prisen har ikke vært regulert siden anlegget ble installert.

- Vi har stadig problemer med biler som kjører helt opp til inngangsdørene og parkerer der for kortere eller lengre tid. Det henstilles om å kjøre inn i garasjehuset for av- og pålessing. Styret har anmodet P-service om å være obs på ulovlig parkering på gangveier og ilegge gebyr ved overtredelse

- Beboere som eier to parkeringsplasser har hittil betalt kr 350 pr måned. Denne prisen vil bli økt til kr 400 som gir samme pris for alle parkeringsplassene, kr 200 pr mnd

- Valgkomiteen vil snart informere om hvilke verv som er på valg ved årsmøtet i april og be om forslag til kandidater