Endret: 27 nov 2018     Opprettet: 1 nov 2018

Nytt fra styremøtet 30.oktober 2018

Av saker som ble behandlet på styremøtet 30.oktober kan nevnes:

- Økonomistatus: Økonomien i sameiet er god, men vi har en utfordring med høye strompriser som ogsa gir utslag i fjernvarmeprisene. Styret ser utviklingen an før vi eventuelt vurderer å øke felleskostnadene

- Budsjett for 2019: Styret gikk gjennom alle budsjettpostene og vil på sitt neste møte beslutte et budsjett som er i balanse

- Arbeidene med uteanleggene er avsluttet for i år. Det aller meste er nå i god stand.

- Ca 25 inngangsdører er justert etter at styret tilbød utbedring på dører som ikke var tette

- Styret vurderer montering av vannmåler inn til sameiet. I dag betaler vi for vannet pr kvadratmeter gulvflate. Fordi sameiet har store parkeringsarealer kan det være lønnsomt å gå over til betaling av reellt forbruk

- Vi har fått lagt varmekabler i bakken foran dør ved garasjeport nord. Det har vært problemer med ising som har gjort døren vanskelig å åpne på vinterstid. Vi regner med at dette problemet nå er løst.

- Styret har inngått ny rammeavtale for heiskontroll etter å ha innhentet anbud

- Det er montert leilighetsnummer på alle inngangsdører. 

- Tenning av juletrær og servering av julegløgg etc blir i år arrangert torsdag 29. november kl 18. Viktor er leder av festkomiteen.

Sverre Lindtvdet

Styreleder