Endret: 6 aug 2019     Opprettet: 10 jun 2019

Nytt fra styremøtet 6. juni 2019

Av saker som ble behandlet kan nevnes

- Styret har tatt opp med Bærum kommune om det kan etableres et fotgjengerfelt i Jongsåsveien ved KIWI

- Økonomistatus: Regnskapet for januar - mai viser at vi ligger omtrent på budsjett

- Styret diskuterte hvilke oppgraderingsarbeider som skal proriteres i 2019. Konklusjonen ble at grøntanleggene og varmekabler i den lille gangveien mellom parkeringsplass ved garasjeporten mot sør og fortauet i Jongsåsveien skal prioriteres. Varmekablene blir lagt i høst. Den planlagte oppussingen av veggene i garasjehuset utsettes til 2020

- Styret ønsker i størst mulig grad å sende ut viktig informasjon til sameierne med e-post, og i akutte tilfelle med sms. Vi vil derfor ta kontakt med de som  ennå ikke har gitt tillatelse til å motta viktig informasjon digitalt. Det blir ikke noe krav om at alle må motta informasjon digitalt. 

- El-bil eiere som onsker å betale for sitt reelle strømforbruk kan velge å innstallere måler i steden for å betale 250 kroner pr måned fast. Pris pr KWh settes til kr 1,10 for en periode fremover. Beboer må bekoste installasjon av måler selv. Den blir avlest og beløpet fakturert en eller to ganger i året. Nærmere informasjon om ordningen kommer på kjorbovest.no

- Styret har i vår fått klager på sjenerende røyklukt fra enkelte balkonger. Det henstilles til alle som røyker å ta mest mulig hensyn til naboer som plages av røyking

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder