Endret: 20 jun 2018     Opprettet: 11 mai 2018

Nytt fra styremøtet 9. mai 2018

Av saker som ble behandlet vil jeg nevne

- Konstituering av det nye styret. Sissel Snarli har tiltrådt som styremedlem

- Oppfølgingssaker fra årsmøtet og protokollen ble gjennomgått. Protokollen ligger på hjemmesiden

- Styret har undertegnet databehandleravtale med OBOS, i henhold til de nye europeiske reglene

- Arbeidet med revisjon av vedtektene er satt i gang. Nødvendig som følge av ny lov om eierseksjoner

- Styret har bestilt tre nye beholdere for matavfall, som blir montert snart. De nåværende to beholderne for matavfall gjøres om til papiravfall og restavfall

- Styret diskuterte arbeidsfordelingen i styret og besluttet hvordan den skal være fra i dag. Hjemmesiden blir om kort tid oppdatert med gjeldende kontaktpersoner i henhold til fordelingen

- Styret vil sammen med vår gartner ha en befaring på grøntanleggene for å avtale nødvendige utbedringer. Sissel jobber med dette

- Økonomistatus ble gjennomgått. Vi ligger på budsjett

- Vi har et problem med en mindre lekkasje fra fjernvarmeanlegget som ennå ikke er identifisert. Finn-Åge jobber med saken

- Vi har problemer med hærverk på heisene i L og M. Videoovervåkingen i garasjehuset vil derfor bli utvidet til områdene utenfor disse heisene i 1. etasje og 2U

- Neste styremøte er fastsatt til 12. juni

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder