Endret: 23 okt 2016     Opprettet: 18 sep 2015

Styremøte 15. september 2015

Av saker som var til behandling kan nevnes

- Arbeidene med E!6 i Jongsåsveien er i rute og ventes avsluttet i oktober/ november

- Bærum kommune har nå rampen fra gangbroen mot Sandvika Storsenter ute på anbud. Det ser ut til at vi endelig nærmer oss slutten på denne saken og kan få den etterlengtede forbindelsen på plass

- Styret vil påny ta opp tynning i skogen mot Jongsåsen med grunneier Bærum kommune. Det har tidligere vært vanskelig å få gjennomslag for dette ønsket fra mange av våre beboere, men vi prøver en gang til.

- Det er satt opp skilt med fartsgrense på 15 km/t i garasjeanlegget. Vi ber om at alle respekterer skiltingen og utviser forsiktighet

- Styret har også besluttet å installere videovervåking av portene og kjørearealene i garasjeanlegget. Vi håper dette kommer på plass i løpet av høsten, sammen med skilting om at området er overvåket. Vi håper dette vil virke preventivt imot hærverk, tyverier og innbrudd i bodene

- Det vil om kort tid bli satt opp container i to-tre dager for kasting av avfall som ikke går i søppelbeholderne. Nærmere informasjon kommer på oppslagstavlene.

Sverre Lindtvedt

Styreleder