Endret: 21 des 2016     Opprettet: 15 nov 2016

Styremøte 18. november 2016

Av saker som ble behandlet kan nevnes:

- Budsjettforslag for 2017 ble diskutert og godkjent. Sameiets økonomi er god. Fellesutgiftene holdes på samme nivå i 2017 som i 2016. 

- Styret arbeider aktivt med Statens Vegvesen for å avklare konsekvensene for oss av dommen i tingretten (E16-saken) tidligere i år. 

- Styret er i dialog med Selvaag om noen etterarbeider vi ønsker utført før garantitiden utløper.

- Arbeidet med installasjon av billadere i garasjehuset er i god gjenge og avsluttes i månedsskiftet november/desember. 

- De som bestiller billadere belastes 250 NOK pr måned for forbruk av elektrisitet. Beløpet faktureres sammen med fellesutgiftene. Etter ett år vil vi se på faktisk forbruk og justere månedsbeløpet tilsvarende. 

- Søndag 27. november kl 18.00 - 18.30 er alle sameiere og beboere velkommen til et lite julearrangement foran inngang H.Nærmere informasjon følger. 

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder