Endret: 17 nov 2016     Opprettet: 2 nov 2016

Styremøte 20. oktober 2016

Av saker som ble behandlet på styremøtet kan nevnes

- Styret arbeider med en reklamasjon mot Selvaag pga av feil i enkelte betongvegger i garasjeanlegget. Vi har inhentet sakkyndig uttalelse fra SINTEF og er nå i kontakt med Selvaag om utbedring.

- Infrastruktur for ladestasjoner blir montert i november måned. Samtidig begynner monteringen av ladestasjoner til de som har bestilt dette hos Bærum Elektriske. Det er gitt beskjed til de som må flytte bilene sine til midlertidige parkeringsplasser mens arbeidene pågår.

- Samtidig med elektrikerarbeidene i garasjehuset vil vi også få montert flere lamper på uteområdet, som informert tidligere.

- Styret skal ha et møte med Bærum kommune senere denne måneden om de kommunale boligene i vårt sameie. Formålet er å bli kjent med kommunens politikk på dette området og sikre at alle beboere respekterer husordensreglene.

- Styret arbeider med utleie av det ledige lokalet under bygg A. Vi forutsetter at lokalet leies ut til viksomhet med minst mulig støy, som lager, arkiv etc.

- Gulvbelegget i enkelte heiser blir byttet ut. Belegget har løsnet fra underlaget. 

- Styret arbeider fortsatt med at at alle postkassene skal ha fastlagt type navneskilt. Noen beboere respekterer ikke dette. De vil bli gitt en tidsfrist for å ordne opp. Etter fristen blir klistrelapper etc fjernet.

- Neste styremøte blir 14. november.

 

Sverre Lindtvedt

Styreleder